Living with Corgi Blog

 

妹妹又名紅豆阿妹或豬mui,最叻嗲盡天下所有人。任何人都會被她魅力電眼嗲暈!!
   
暱稱: 妹妹
性別:
出生: 11/30/2003
生肖: 肖羊
星座: 人馬座
現居: 灣仔
體重: 24磅
性格: 溫馴溫馴超溫馴
喜好: 扒在地上、然後兩隻眼仔情深款款咁望住你
【妹妹相簿】
 
聖誔妹妹
 
大頭妹
 
扮可憐妹
 
得戚妹
 
滑梯妹
 
櫈底妹
 
救生妹
 
威風妹
 
游水妹
 
扮死妹
 
 
第1 至第10 張,共10張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載