Living with Corgi Blog

 

Queen可愛....我已經8個月啦。識得比手手.
   
暱稱: Queen
性別:
出生: 3/13/2006
生肖: 肖犬
星座: 雙魚座
現居: CHEUNG SHA WAN
體重: 12磅
性格: 聰明、活潑、熱情、大膽、
喜好: 好管閒事
【Queen相簿】
 
Queen2
 
Queen1
 
Queen3
 
Queen4
 
Queen and  主人1
 
Queen and  主人2
 
queen sleeping
 
good
 
sleeping Queen
 
Queen --- Hand Hand
 
洗澡 ^.^
 
我要洗白白
 
我今天去彭福公會
 
我今天去彭福公會 22/7
 
我今天去彭福公會 22/7
 
我今天去彭福公會-my friends
 
 
第1 至第16 張,共16張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載