Living with Corgi Blog

 

Cola我係一隻好百厭既哥基, 鐘意咬我既主人(其實我咩都鐘意咬), 家下重未控制到自己大便既習慣, 成日比主人罵, 好可憐啊我........
   
暱稱: Cola
性別:
出生: 4/12/2006
生肖: 肖犬
星座: 白羊座
現居: 屯門
體重: 4磅
性格: 百厭, 但睇落好聰明
喜好: 咬人手指
【Cola相簿】
 
 
第0 至第0 張,共0張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載