Living with Corgi Blog

 

辣椒佢係我地ga心肝!!!!
   
暱稱: 辣椒, 椒椒, 细BB, 小B
性別:
出生: 2/16/2001
生肖: 肖蛇
星座: 水瓶座
現居: 粉嶺
體重: 28磅
性格: 好奇,好動.
喜好: 玩波波.
【辣椒相簿】
 
zzz~~ZZZZzzzZZZ
 
我Q唔Q呀!!!
 
我Q唔Q呀!!!
 
aa
 
aa
 
aa
 
bb
 
 
第1 至第7 張,共7張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載