Living with Corgi Blog

 

妹妹我叫妹妹,鍾意四圍跑,玩波,最最最鍾意係食野,所以我又肥又得意﹗
   
暱稱: 妹妹
性別:
出生: 5/27/2005
生肖: 肖雞
星座: 雙子座
現居: 土瓜灣
體重: 20磅
性格: 活潑、好動
喜好: 行街、玩波
【妹妹相簿】
 
我型唔型呢
 
2個月
 
爛瞓豬
 
1個月
 
 
第1 至第4 張,共4張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載