Living with Corgi Blog

 

Gucci一隻愛笑的狗
   
暱稱: gucci
性別:
出生: 11/1/2004
生肖: 肖猴
星座: 天蠍座
現居: 台灣中部
體重: 5磅
性格: 固執
喜好: 愛玩球,欺負小朋友...
【Gucci相簿】
 
笑
 
開喜婆婆
 
玩耍
 
這樣看我,我下一跳
 
要聽話喔!!
 
帶上它!!讓我頭暈~~~
 
偷看
 
朋友!!快樂吧!
 
 
第1 至第8 張,共8張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載