Living with Corgi Blog

 

CookieHello, 我叫曲奇妹, 英文名叫cookie!!
   
暱稱: Cookie / 曲奇妹
性別:
出生: 5/5/2003
生肖: 肖羊
星座: 金牛座
現居: 九龍區
體重: 24磅
性格: 爛玩, 爛訓, 大食
喜好: 最鍾意食野!!
【Cookie相簿】
 
咁大個女等1次去會展[1]
 
去游水
 
去游水[2]
 
去游水[3]
 
i am cookie[1]
 
i am cookie[2]
 
咁大個女第1次去會展[2]
 
彭福公園
 
彭福公園2
 
 
第1 至第9 張,共9張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載