Living with Corgi Blog

 

Pi Pi我屋企有爸爸, 媽媽, silvia姐姐& ming姐姐, 不過ming姐姐嫁, 但係差不多日日返蟑僎漲P我玩. 佢]好錫我, 我好開心^.^ 但係我32.5lbs要減肥呀~~
   
暱稱: Pi Pi
性別:
出生: 1/18/2003
生肖: 肖羊
星座: 山羊座
現居: J景
體重: 32磅
性格: 小氣, 八掛, 為食
喜好: 食, 訓覺
【Pi Pi相簿】
 
小時侯 7個月大第1次出街
 
我 和 Silvia姐姐
 
我個新公仔
 
 
第1 至第3 張,共3張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載