Living with Corgi Blog

 

吉吉好靚仔!!好為食!!好嗲!!@~@
   
暱稱: 吉吉
性別:
出生:
生肖:
星座:
現居: 石塘咀
體重: 25磅
性格: 對狗慢熱,對人熱情
喜好: 玩波,咬樽,同
【吉吉相簿】
 
001
 
002
 
003
 
004
 
005
 
006
 
007
 
008
 
有mum mum 食
 
望咩呀望_未見過靚仔呀
 
Basketball
 
Daddy&I
 
Mammi&I
 
HI_BEAUTY
 
嘩_天旋地轉
 
幾大!!!!個股
 
幾勁
 
吉吉
 
 
第1 至第18 張,共18張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載