Living with Corgi Blog

 

BB好動..一落街就跳來跳去冇時停.
   
暱稱: B.B
性別:
出生: 1/8/2005
生肖: 肖雞
星座: 山羊座
現居: 太古
體重: 6磅
性格: 活潑.好動.冇時停
喜好: 佢D玩具..最愛玩波波同咬什物
【BB相簿】
 
邊個叫我
 
要快d走
 
d個係我最我
 
好熱呀..快d開泠氣
 
我最鍾意係d到座
 
我第一次出沖涼
 
成個身都係水
 
我個新波波
 
我個哥基食飯碗
 
我個食飯碗得唔得意
 
 
第1 至第10 張,共10張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載