Living with Corgi Blog

 

威威因為少出街, 暫時未識同其他狗狗, 希望佢可以識多0的朋友喇!
   
暱稱: 威,威
性別:
出生: 12/22/2004
生肖: 肖羊
星座: 人馬座
現居: 元朗
體重: 15磅
性格: 百厭, 無時停,細膽
喜好: 玩波
【威威相簿】
 
playing
 
 
第1 至第1 張,共1張
 

聯絡我們
Copyright (c) 2004 Corgi Club HK All Rights Reserved.  版權所有 不得轉載